FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Pobierz formularz

formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy

FORMULARZ REKLAMACYJNY

Pobierz formularz

Każdy Klient będący konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/